Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowani
zapoznałem/zapoznałam się

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7 w Łodzi znajdują się następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 • księga zarządzeń Dyrektora,
 • akta osobowe pracowników,
 • spis inwentaryzacyjny,
 • planowanie, sprawozdawczość,
 • rejestr inwestycji i remontów w szkole (książka obiektu budowlanego),
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
 • rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,
 • rejestr wydanych kart rowerowych,
 • księga uczniów Szkoły Podstawowej nr 44 im. prof. Jana Molla,
 • rejestr uczniów Przedszkola Miejskiego nr 236,
 • rejestr wypadków uczniów,
 • księga ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły (dla celów kontroli realizacji obowiązku szkolnego),
 • ewidencja świadectw szkolnych,
 • dzienniki zajęć,
 • arkusze ocen uczniów,
 • dzienniki korespondencyjne Zespołu,
 • ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • ewidencja delegacji służbowych,
 • protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • protokoły posiedzeń Komisji Socjalnej,
 • ewidencja zajęć pozalekcyjnych,
 • archiwum Zespołu (wykaz teczek zarchiwizowanych).

Zasady udostępniania przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 w Łodzi danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

 • Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 • Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie Zespołu osobom upoważnionym na ich wniosek.
 • Dokumenty są udostępniane powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Łodzi
odpowiada: Paweł Miszczak
data: 19-02-2021
wytworzył: Katarzyna Antczak
data: 19-02-2021
data: 19-02-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 19-02-2021 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 15