Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7 w Łodzi znajdują się następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 • księga zarządzeń Dyrektora,
 • akta osobowe pracowników,
 • spis inwentaryzacyjny,
 • planowanie, sprawozdawczość,
 • rejestr inwestycji i remontów w szkole (książka obiektu budowlanego),
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
 • rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,
 • rejestr wydanych kart rowerowych,
 • księga uczniów Szkoły Podstawowej nr 44 im. prof. Jana Molla,
 • rejestr uczniów Przedszkola Miejskiego nr 236,
 • rejestr wypadków uczniów,
 • księga ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły (dla celów kontroli realizacji obowiązku szkolnego),
 • ewidencja świadectw szkolnych,
 • dzienniki zajęć,
 • arkusze ocen uczniów,
 • dzienniki korespondencyjne Zespołu,
 • ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • ewidencja delegacji służbowych,
 • protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • protokoły posiedzeń Komisji Socjalnej,
 • ewidencja zajęć pozalekcyjnych,
 • archiwum Zespołu (wykaz teczek zarchiwizowanych).

Zasady udostępniania przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 w Łodzi danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

 • Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 • Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie Zespołu osobom upoważnionym na ich wniosek.
 • Dokumenty są udostępniane powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Łodzi
odpowiada: Paweł Miszczak
data: 19-02-2021
wytworzył: Katarzyna Antczak
data: 19-02-2021
data: 19-02-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 19-02-2021 - Edycja treści
 • 02-09-2020 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 93